Transport Żywności

Transport żywności jest specyficznym rodzajem przewozu z powodu rygorystycznych wymagań odnośnie czasu dostawy, warunków przewozu oraz zabezpieczenia transportu.

Bazując na naszym doświadczeniu największy problem dla naszych klientów związanych z żywnością jest dostosowanie się do azizacji godzinowych, problem leży tutaj zarówno po stronie przewoźników którzy, niedoszacowują czasu transportu jak i po stronie magazynów, które nie zawsze są w stanie obsłużyć na czas rozładunek zaplanowanych transportów – zwłaszcza w okolicach świąt. Dlatego nasi spedytorzy obsługujący takie relacje kładą duży nacisk na odpowiedni przepływ informacji pomiędzy załadowca – przewoźnikiem, a centrum dystrybucyjnym. Kilkuletnia współpraca z największymi centrami dystrybucji w kraju pozwoliła nam wypracować schematy działania usprawniające transport i zapobiegające powstawaniu tego rodzaju problemom.

Przed podjęciem nowej współpracy spedytorzy zawsze starają się poznać zasady na jakich działał nasz przyszły klient z daną siecią handlową i starają się stworzyć lepszy i bardziej wydajny łańcuch komunikacyjny tak z jednej strony przewoźnik wiedział o wszystkich warunkach dostawy oraz konsekwencjach ich niedotrzymania, a z drugiej aby załadowca miał gwarancję dostawy towaru w stanie nienaruszonym oraz na czas.